Serc

Feerwerd

Feerwerd

Feerwerd is een klein dorp in de gemeente Winsum in de provincie Groningen. Het is gelegen tussen Garnwerd en Ezinge. Het dorp had in 2012 305 inwoners (bron CBS) waarvan er ongeveer 170 inwoners in de kern zelf wonen. De overige wonen in Aduarderzijl en de Feerwerdermeeden.

Zoals de naam aangeeft is Feerwerd oorspronkelijk een wierdedorp. De eerste vermelding dateert uit 1283, maar aangenomen wordt dat de oudste wierde al voor het begin van de jaartelling werd bewoond. Het gebied waarin Feerwerd ligt, Middag, werd in de vroege middeleeuwen bedijkt, het dorp kwam toen samen met Ezinge en Garnwerd op een schiereiland te liggen.

De Jacobuskerk stamt waarschijnlijk uit het einde van de 12e of het begin van de 13e eeuw. De toren stamt uit 1859. In de kerk bevindt zich een grafkelder uit 1600. Hierin liggen leden van de familie Aldringa, die een van de drie borgen bewoonden die in de omgeving van het dorp lagen. De bepleistering en de ramen stammen uit de 19e eeuw.

De kerk is sinds 1977 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Het dorp heeft het oude karakter grotendeels bewaard. Dat wordt nog benadrukt door de molen Joeswert uit 1855. Deze molen is nog steeds in gebruik, en is een van de weinige molens waar spelt wordt gemalen.