Serc

Tinallinge

Tinallige

Tinallinge is een klein dorp in de gemeente Winsum. Het dorp is gelegen tussen Baflo, Onderdendam en Abbeweer en heeft ongeveer 50 inwoners.

Tegen de zuidkant van Tinallinge ligt het ongeveer 26 hectare grote gelijknamige natuurgebied Tinallinge van Natuurmonumenten; een weidevogelgebied waar onder andere de kievit, tureluur en grutto broeden

In het dorp staat bovenop de wierde het van oorsprong tweebeukige romanogotisch Onze Lieve Vrouwekerkje uit ongeveer 1250. De achtergevel werd later vernieuwd. In de kerk bevinden zich middeleeuwse muurschilderingen, een middeleeuwse smeedijzeren wijzerplaat met een uurwerk uit 1545, een houten koorhek uit de periode 1549-1557, een rijk versierde preekstoel uit 1660 met achterschot en het wapen van de familie Van Starkenborgh op het klankbord, een originele tekst over de roggeprijs van 1557, een eénklaviers orgel met aangehangen pedaal uit ongeveer 1910 (pijpwerk is ouder) van de hand van Jan Doornbos (pas geplaatst in 1917) en een aantal grafzerken op de vloer. Op het kerkhof rondom de kerk liggen nog een aantal grafzerken, waarvan de oudste uit de 17e eeuw dateert. De laatste restauratie vond plaats in 2003. In 2010 droeg de hervormde gemeente van Baflo, Rasquert en Tinallinge vanwege de hoge kosten de kerk samen met begraafplaats en verenigingsgebouw over aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

Ten noorden van Tinallinge heeft de borg Ter Weer gestaan. Op het grafschrift van Barthold Tjarda van Starkenborgh uit 1573 wordt vermeld dat deze hoofdeling was te Eenrum en Tinallinge, maar de borg wordt pas voor het eerst genoemd in 1662. Tot 1671 was de borg eigendom van de familie Van Starkenborgh en vervolgens tot de afbraak in 1720 van Pompeius Gruys. Op de plek werd later de gelijknamige boerderij Ter Weer gebouwd.